slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evenementenkalender

De veelkleurigheid van zending
Van Maandag, 26 September 2022
Tot Zondag, 02 Oktober 2022
Hits : 438
Contact www.zendingvlaanderen.be

De Week van de Zending van de Evangelische Alliantie Vlaanderen gaat dit jaar door van 26 september tot en met 2 oktober. Om aan deze week mee te doen, moet je je niet verder verplaatsen dan naar je eigen kerk: er zijn geen centrale evenementen, maar alles wordt plaatselijk georganiseerd. Mogelijke activiteiten zijn een overdenking in de zondagssamenkomst, een gebedsavond, een jeugdstudie, maar ook een kinderprogramma of een zondagsschoolles. Met het thema 'Full Colour' wil het platform iedereen de gelegenheid geven om de veelkleurigheid van zending te ontdekken.

Iedere gemeente kan deze week zelf vorm geven op basis van de materialen die door het platform ter beschikking worden gesteld. De overdenking komt dit jaar in de plaats van een preekschets. Op deze manier hoef je niet iets over te nemen en kan je de video tonen zowel tijdens een dienst als tijdens een gebedsavond. Daarvoor voorziet het platform een gebedsfiche met de visie en missie van de organisaties en wordt duidelijk hoe je voor hen kan danken en bidden. Dat kan als individu, maar je kan ook als groep bidden voor alle fiches.

Voor de jeugdstudie (12+) is er een draaiboek van ongeveer 30 minuten met een Bijbeloverdenking, gespreksgroepjes en interactieve werking. Ook voor zondagschoolklassen (6-12 jaar) is er een speciaal draaiboek voor handen.

Alles is volledig gratis, maar vergeet niet je aan te melden.
http://www.zendingvlaanderen.be/registreren/

Zendingvlaanderen.be is de website van het zendingsplatform van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Dat platform is een samenwerking tussen verschillende organisaties die rond zending werken. Een van de activiteiten is de jaarlijkse Week van de Zending.  Daarnaast werken de partners ook samen op het vlak van workshops, zendingscursussen en member care. De deelnemende organisaties zijn: Moved for all Nations, VVP-zending, OMF, Kairos, OM, Belgian Mission Team, Gave Veste, Tearfund, Al Massira en VIANOVA.

http://www.zendingvlaanderen.be/