slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Petr Jasek bezocht Brussel

Intercom170801 HRWFHoornAfrika03EU en de godsdienstvrijheid in de Hoorn van Afrika

Schendingen van het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging zijn algemeen verspreid in Egypte en in de Hoorn van Afrika. Ze komen voor in allerlei vormen, afhankelijk van de regeringen van de betrokken landen, het democratisch gehalte van de samenleving en de sociale omgeving. Dat is de vaststelling van een conferentie die onlangs in het Europees Parlement in Brussel gehouden werd. De EU moet de oorzaken van de spanningen en het geweld leren onderkennen en met grote waakzaamheid de wetten en de toepassing ervan onderzoeken om op die manier haar beleid in de regio bepalen. Met het oog daarop organiseerde Europarlementslid Tomas Zdechovsky samen met Human Rights Without Frontiers een ontmoeting in het Europees Parlement.

Kom uit je bubbel

CongresMissieNederland13Congres Missie Nederland

Eind juni hield Missie Nederland, zoals de Evangelische Alliantie bij onze Noorderburen heet, haar jaarlijks congres. EAV-voorzitter Herman Spaargeren bezocht de bijeenkomst en geeft er een aantal impressies van:

Jan Wessels liet ons aan de hand van de geschiedenis van Zacheus zien dat wij als Christenen anderen in de weg kunnen staan om bij Jezus te komen, ofwel om in onze ‘bubbel’ te komen. Jezus doorbreekt dat, waardoor Hij uit de bubbel van de Farizeeën en Schriftgeleerden valt en dus een nieuwe bubbel creëert.
Dr. Linda van der Kamp, cultureel antropologe en docente aan de Universiteit van Amsterdam hield een toespraak naar aanleiding van haar studie: ‘Yoga, Bingo and Prayer in Urban renewel areas’.

Meer euthanasie om psychische redenen

Ziekenhuisbeelden36SpuitDe onderzoeksgroep ‘End-of-Life Care’, een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent heeft onlangs een onderzoek gehouden naar de gevallen van euthanasie in België die uitsluitend op grond van ondraaglijk psychisch lijden werden aangevraagd (en uitgevoerd). De Belgische wet voorziet de mogelijkheid om voortijdige levensbeëindiging aan te vragen in geval van ondraaglijk lijden – dat kan zowel fysiek als psychisch zijn. De overgrote meerderheid van de aanvragen hebben betrekking op lichamelijk lijden in een terminale fase. Vaak is er ook een mix van fysiek en psychisch lijden. Het aandeel van de gevallen van euthanasie die louter gefundeerd zijn op psychisch lijden neemt langzamerhand toe. In 2012 ging het om 0,5 procent van de gevallen, in 2013 was dat percentage gestegen tot 3. In totaal ging het in de tussenliggende periode om 179 gevallen.

NIPT terugbetaald

InterCom170801 niptOp zich heeft de NIPT, de Niet Invasieve Prenatale Test, niets te maken met abortus. Maar in het geval dat de test positief is, volgt er vaak een zwangerschapsafbreking. Het is dus niet verwonderlijk dat pro-life bewegingen argwanend tegenover de test staan. Er zijn drie soorten genetische afwijkingen die met de test opgespoord kunnen worden: Trisomie 13,ofwel het syndroom van Patau, trisomie 18 (syndroom van Edwards) en trisomie 21, ofwel het Downsyndroom. Dat laatste is uiteraard het meest bekende, en van de drie afwijkingen het enige wat een ongeboren kind kan overleven.

Vanaf enkele weken na de start van de zwangerschap vindt men DNA van de foetus terug in het bloed van de moeder. Bij de NIPT wordt bepaald over hoeveel genetisch materiaal het gaat: hoe meer, hoe betrouwbaarder de test. Wanneer het DNA te veel fragmenten van het chromosoom 21 bevat, is de kans groot dat de baby het syndroom van Down heeft. De Standaard sprak in een artikel over de NIPT als over de ‘Down-test’.

Jaaroverzicht Gemeenten & Gehandicapten

LogoGenGkleurLRWat is het nut van achterom kijken? Om het in christelijke termen te zeggen: het is een goede gelegenheid om je zegeningen te tellen. Veel kleine organisaties die het met een minimum aan mensen en middelen moeten doen, kennen de verleiding om in de eerste plaats op het vele werk te kijken en zich te focussen op de vele moeilijkheden die overwonnen moeten worden. Maar een terugblik op de afgelopen tijd, richt de aandacht terug op alle mooie dingen die inmiddels gerealiseerd werden.

Gemeenten en Gehandicapten publiceerde onlangs haar jaaroverzicht, met een terugblik op de periode 2015-2016. De eerste vaststelling: 2015 was vooral een jaar van reizen naar (twee) andere continenten, terwijl 2016 vooral gefocust was het opnemen van contacten.

Evangelischen in Frankrijk willen duizenden kerken stichten

 

CNEF
08-08-2017 door Jeffrey Schipper

Evangelische christenen in Frankrijk zijn ambitieus. Het is de bedoeling dat er straks één kerk op elke 10.000 inwoners is. Het gaat om in totaal 4.200 nieuwe kerken. Deze doelstelling is volgens de EO geponeerd door de Franse Evangelische Alliantie (CNEF).

Samenwerking Lausanne en Operation World

InterCom170801 LausanneOperationWorldDe Lausanne Beweging en Operation World hebben een unieke samenwerking aangekondigd: samen willen ze krachten bundelen voor gebed voor de volken en voor wereldevangelisatie. Beide organisaties zijn al jarenlang betrokken bij gebed en zending en zijn er van overtuigd dat christenen overal ter wereld meer mogelijkheden zouden moeten krijgen om te bidden voor de naties. De mogelijkheid om samen te werken werd al een aantal maanden bestudeerd en de noodzaak van samenwerking werd onlangs nog benadrukt op een conferentie van ‘Lausanne’ in Wittenberg. Daar werd gebed en samenwerking genoemd als topprioriteit met het oog op een doorbraak in wereldzending.

Boerka-ban niet tegen mensenrechten

Molenbeek05Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening: de vrijheid van godsdienst en de handhaving van de openbare orde. Concreet: mag iemand door zijn kleding duidelijk maken dat hij (of zij) een bepaalde religie aanhangt? Als een bepaald kledingstuk wordt voorgeschreven door de regels van een godsdienst, mag dat dan altijd en overal gedragen worden, op grond van de vrijheid van religie? De discussie woedt al jaren: mag iemand in een openbare functie – bijvoorbeeld achter een loket – een kruisje of een keppeltje dragen? Maar ook: mag een moslimvrouw op straat gesluierd zijn en zo ja, in hoeverre mag het gezicht bedekt zijn?

Alweer Noord-Korea …

InterCom170801 OpenDoorsRanglijstOok in 2017 prijkt Noord-Korea bovenaan de lijst van de lijst met landen waar christenen (het meest) vervolgd worden. Niet verwonderlijk, afgaande op de vele berichten die ons uit dat land bereiken. Het lijden van de christenen die verdrukt worden, valt moeilijk in statistieken vast te leggen, maar toch legt Open Doors ieder jaar een rangorde vast. Het opstellen van die lijst is geen ‘natte-vinger-werk’: de organisatie weet vanuit een jarenlange ervaring heel goed hoe de situatie in de meeste landen is.

Open Doors is actief in een zestigtal landen waar de godsdienstvrijheid in min of meerdere mate beperkt is. De organisatie wil de christenen daar geestelijk en materieel helpen – een werk dat meestal in het geheim moet gebeuren. Daarvoor wordt voor een groot deel beroep gedaan op mensen ter plaatse. Dat heeft tevens als voordeel dat het veel gemakkelijker is om de situatie in die landen goed in te schatten: de informatie komt ook uit de eerste hand en daardoor kan er ook beter ingespeeld worden op de concrete noden.

Schreeuw om leven …

InterCom170801 Leefmagazine1707Het zomernummer van ‘Leef’, tijdschrift van de Stichting Schreeuw om Leven is een speciaal themanummer waarin een vijftiental verhalen zijn opgenomen van vrouwen die op een of andere manier iets met abortus te maken hebben gehad. Allemaal ingrijpende verhalen die de problematiek van de vervroegde beëindiging van een zwangerschap belichten.

De Stichting Schreeuw op Leven is een Nederlandse organisatie die op grond van de Bijbel voor het ongeboren leven opkomt door te strijden tegen abortus en euthanasie. Ze helpt vrouwen bij ongewenste zwangerschap en na een abortus.

Kwaliteit en fun op Beachpraise

Project17 08a ChristiaanBeachpraise heeft dit jaar gekozen voor een nog redelijk onbekende groep op het podium. Nadat de Closer Walk Jazz Band het programma geopend heeft – en zij zakken zeker niet voor de eerste keer naar Oostende af – is het de beurt aan ‘Project 17’. Jaren geleden van start gegaan onder de naam ‘Christiaan en Band’, speelt deze groep regelmatig op evenementen zoals de Bijbeldag of andere ontmoetingsdagen. Christiaan Carelsberg is de trekkende kracht achter deze muziekband, die ook door een sterke vriendschapsband gekenmerkt wordt. Op de lijst van bandleden staan bijna 20 namen – je denkt eerder aan een orkest dan een band – maar die staan zelden allemaal op het podium. Dat heeft zo z’n redenen …


Nieuwsbrief